o projekcie
archiwum historii mówionej
kolekcje
kontakt
o muzeum emigracji w gdyni
wyszukiwarka
A A wersja kontrastowa
+dodaj swoją historię
Magdalena Kapuścińska

Magdalena Kapuścińska, fot. Błażej Sendzielski
 

Magdalena Kapuścińska urodziła się w 1946 roku w Łodzi, tu też spędziła swoje dzieciństwo. Z wykształcenia jest chemikiem i po obronie doktoratu pracowała w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Jej mąż, Jan Kapuściński, był również chemikiem i pracował jako adiunkt na Politechnice Łódzkiej. W 1968 roku utracił pracę na uczelni za to, że wstawił się za jednym ze studentów relegowanym uniwersytetu z powodów politycznych. Po wyrzuceniu z uczelni Jan Kapuściński zaczął zajmować się pracą badawczą nad DNA pod przewodnictwem prof. Mirosława Mąkosza z Katedry Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Nie przerwał swojej działalności opozycyjnej, za którą trafił w 1969 roku do więzienia. Po wyjściu w 1971 roku otrzymał zaproszenie do współpracy z New York University. Jan Kapuściński wyemigrował w 1978 roku, a rok później dołączyła do niego Magdalena Kapuścińska.

Po przylocie do Stanów Magdalena napotkała trudności w poszukiwaniu pracy. Po odbyciu stażu na Politechnice Brooklyńskiej została zaproszona do kontynuacji badań, które podjęła na swoim doktoracie. Magdalena Kapuścińska wkrótce zaczęła publikować prace naukowe, a profesor, który czuwał nad jej badaniami, polecił ją do kilku firm - w ten sposób Magdalena zdobyła pracę w Texaco Research Centre, którego była długoletnią pracowniczką.

Na początku swojej emigracji w Nowym Jorku, kiedy Magdalena poszukiwała przez dłuższy czas pracy, Jan Kapuściński zaproponował jej, by zgłosiła się na wolontariat do Instytutu Józefa Piłsudskiego - organizacji zajmującej się archiwizacją dokumentów opisujących historię Polski i Polonii. Magdalena Kapuścińska długo pracowała w tej organizacji, zasiadała w radzie Instytutu i w latach 2008-2016 pełniła funkcję prezeski.

W 1993 roku Jan Kapuściński postanowił wrócić do Polski. Zatrudniono go na międzyuczelnianym wydziale na Uniwersytecie Gdańskim. W 1998 roku dołączyła do niego Magdalena. Będąc w Polsce postanowiła opracować wspomnienia swojej mamy. Wydała je potem pod tytułem „Przeminęło z wojnami”.


Wywiad przeprowadziły Karolina Łukasiewicz i Ewa Dżurak 7 października 2015 roku w Nowym Jorku w ramach projektu "Greenpoint. Przemiany 2015". Więcej na cultureshock.pl.

fragmenty wywiadów
: / :
Jan Kapuściński – chemik i opozycjonista
: / :
Praca naukowa w Stanach
: / :
„Cieszyłam się, że moja praca znalazła zastosowanie”
: / :
Wyprawa dookoła Ameryki
: / :
„Polonia? To zależy jaka Polonia”
: / :
Wzór na amerykański sen
: / :
Niepotrzebne losowanie
: / :
Motyw przyjazdu
galeria